Chế Độ Bảo Hành:

Tất cả các đồng hồ khi bán ra đều kèm theo 2 phiếu bảo hành:

  • 1 Phiếu Bảo Hành (hoặc Thẻ Bảo Hành/Sổ Bảo Hành) của hãng có giá trị bảo hành Quốc tế (Thời gian bảo hành tùy theo quy định của từng hãng).
  • 1 Phiếu Bảo Hành của Đồng Hồ Mắt Kính Chiến (Sử dụng để được thay pin miễn phí vĩnh viễn & Hưởng chế độ bảo hành tăng thêm của Đồng Hồ Mắt Kính Chiến).

Ví dụ: Đồng Hồ Citizen có chế độ bảo hành chính hãng: máy = 12 tháng, Pin = 12 tháng.

Khi mua tại Đồng Hồ Mắt Kính Chiến, Khách hàng sẽ được bảo hành thêm 48 tháng về máy. Pin = Vĩnh Viễn.
Tổng cộng: Khi mua tại Đồng Hồ Mắt Kính Chiến, đồng hồ Citizen sẽ được bảo hành máy = 05 năm, Pin = Vĩnh Viễn.

Lưu ý:

-> Đối với sản phẩm còn trong thời gian bảo hành Quốc Tế: Quý khách có thể đem tới Đồng Hồ Mắt Kính Chiến hoặc bất kỳ nhà trung tâm bảo hành nào của hãng được ghi trên phiếu để yêu cầu được kiểm tra đồng hồ.

-> Đối với sản phẩm hết thời gian bảo hành Quốc Tế nhưng vẫn trong thời gian bảo hành tại Đồng Hồ Mắt Kính Chiến: Quý khách đem đồng hồ kèm Phiếu Bảo Hành của chúng tôi tới bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi để được hướng dẫn và kiểm tra đồng hồ.

Điều Kiện Được Bảo Hành:

  • Bảo hành chỉ có giá trị khi đồng hồ có Phiếu bảo hành của hãng & Phiếu bảo hành của Đồng Hồ Mắt Kính Chiến đi kèm, điền chính xác, đầy đủ các thông tin.
  • Phiếu bảo hành phải còn nguyên vẹn, không rách, chấp vá, hoen ố, mờ nhạt.
  • Còn trong thời gian bảo hành. Thời gian bảo hành được tính từ ngày mua có ghi trên Phiếu Bảo Hành.
  • Chỉ bảo hành thay thế mới cho những linh kiện, phụ tùng bị hỏng – không thay thế bằng một chiếc đồng hồ khác.